ایران
رمضان
1402
توصیه های بهداشتی
آنفلوانزا
دانشگاه مجازی سالمند

اخبار اختصاصی

 یک واحدصنفی متخلف درشهرستان رودسرپلمب شد.

یک واحدصنفی متخلف درشهرستان رودسرپلمب شد.

1402/01/08
اولین جلسه هم اندیشی سال جدیدبرگزارشد

اولین جلسه هم اندیشی سال جدیدبرگزارشد

1402/01/08
   واحدصنفی متخلف درشهرستان رودسرپلمب شد.

واحدصنفی متخلف درشهرستان رودسرپلمب شد.

1402/01/07
دکترمحمدزمانی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودسرخبرداد.

دکترمحمدزمانی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودسرخبرداد.

1402/01/06
توصیه های تغذیه ای در سفر نوروزی با توجه به شرایط کرونا

توصیه های تغذیه ای در سفر نوروزی با توجه به شرایط کرونا

1402/01/06
 دیدار نوروزی دکترمحمدزمانی مدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسر

دیدار نوروزی دکترمحمدزمانی مدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسر

1402/01/05
دکتر محمدزمانی -مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر خبر داد

دکتر محمدزمانی -مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر خبر داد

1402/01/05
بازدید فرماندارشهرستان رودسرازپایگاه امدادجاده ای

بازدید فرماندارشهرستان رودسرازپایگاه امدادجاده ای

1402/01/05
بازدید فرماندار شهرستان رودسر از پروژه در حال ساخت مرکز خدمات جامع سلامت چابکسر

بازدید فرماندار شهرستان رودسر از پروژه در حال ساخت مرکز خدمات جامع سلامت چابکسر

1402/01/05
دیدارمدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسربافرمانداراین شهرستان

دیدارمدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسربافرمانداراین شهرستان

1402/01/03
در سومین روز از نوروز ۱۴۰۲ صورت گرفت؛

در سومین روز از نوروز ۱۴۰۲ صورت گرفت؛

1402/01/03
بازدیدازمراکزحساس وشیرینی فروشیهای شهرستان رودسر

بازدیدازمراکزحساس وشیرینی فروشیهای شهرستان رودسر

1402/01/03
پیام نوروزی دکترمحمدزمانی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودسر

پیام نوروزی دکترمحمدزمانی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودسر

1402/01/03
اجرای برنامه سلامت نوروزی در شهرستان رودسر

اجرای برنامه سلامت نوروزی در شهرستان رودسر

1402/01/03
سومین جلسه شورای بهورزی در آموزشگاه بهورزی رودسربرگزارشد

سومین جلسه شورای بهورزی در آموزشگاه بهورزی رودسربرگزارشد

1401/12/25
پیامهای تغذیه ای نوروزی

پیامهای تغذیه ای نوروزی

1401/12/25
کمیته تصمیم گیری درخصوص فعال بودن مراکزدرمانی درایام نوروزدرشبکه بهداشت برگزارشد

کمیته تصمیم گیری درخصوص فعال بودن مراکزدرمانی درایام نوروزدرشبکه بهداشت برگزارشد

1401/12/25
ستاداجرایی هماهنگی برنامه پزشک خانواده شهری برگزارشد

ستاداجرایی هماهنگی برنامه پزشک خانواده شهری برگزارشد

1401/12/25
آرشیو
آرشیو
آرشیو